FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तहवृद्वि सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ ८०/८१ 05/27/2024 - 03:35 PDF icon राजपत्र २०८१।०२।१४- तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ फाईनल.pdf
बाह्रदशी गाउँपालिकामा सुशासनको प्रत्याभूलत गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 12:30 PDF icon सुशासन (1).pdf
बाह्रदशी गाउँपालिकामा सङ्घ संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 12:15 PDF icon संघ स‌ंस्था.pdf
बाह्रदशी गाउँपालिकाको लिखत प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 12:14 PDF icon लिखत प्रमाणीकरण (1).pdf
बाह्रदशी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 12:03 PDF icon प्रशासनिक.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 12:02 PDF icon न्यायिक (3).pdf
बाह्रदशी गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 12:01 PDF icon खानेपानी.pdf
बाह्रदशी गाउँपालिक करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 11/30/2023 - 13:43 PDF icon नयाँ करार कार्यविधि 2080.pdf
आर्थिक ऐेन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 16:31 PDF icon आर्थिक ऐन 2080 final corrected ok.pdf
वर्गीकरण राजपत्र ७९-८० 07/07/2023 - 15:39 PDF icon final bargikaran.pdf

Pages