FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आय संङ्कलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

तहवृद्धि सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages